Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vinterdäck skyldighet i Europa

I vissa europeiska länder vinterdäck är obligatoriska under vissa omständigheter, som främst är relaterade till väderförhållanden eller en viss period. Även om det inte finns några rättsliga krav på dessa frågor i länder som Albanien och Malta, i länder som Tyskland, är körning utan vinterdäck straffbar. Så bör du kontrollera de regler som gäller strax innan det är sportlov.

På vissa ställen är vinterdäck bundna till hastighetsbegränsningar, annanstans, får snökedjor inte användas. I princip kan man säga, att länder med mycket snö och höga berg har strängare regler som i Sydeuropa till exempel. Men även Polen, Nederländerna och Irland har inget krav på vinterdäck och dubbdäck är t.o.m förbjudet här. Eftersom det finns många undantag och reglerna skiljer sig åt från land till land, har vi sammanfattat vinterdäcksskyldigheterna och reglerna för snökedjor och för dubbdäck för dig.

Land Vinterdäckstvång Snökedjor Dubbdäck
Albanien Inget Inget Inget
Belgien Inget lagligt tvång Tillåtet på snö och istäckta vägar Tillåtet mellan 1 november och 31 mars för bussar och fordon upp till 3.5 ton (och lastbilar); montering på alla hjul är obligatoriskt. Maxhastighet är 90km/h(56mph) (motorvägar) respektive 60km/h(37mph)(alla andra vägar); måste markeras med en "60" dekal bak.
Bosnien-Hercegovina Obligatoriskt mellan 15 november och 15 april M+S/Vinterdäck måste finnas på de drivande hjulen. Tillåtet Otillåtet
Bulgarien Tvång vid vinterväglag (is,snö). Tvånget gäller inte för fordon registrerade utomlands. Vinterdäck måste finnas på alla hjul. Tillåtet vid påvisning med skyltar; maxfart 50km/h(31mph). Otillåtet
Danmark Inget lagligt tvång Tillåtet Tillåtet mellan 1 november och 15 april; Vinterdäck på alla hjul är obligatoriskt.
Tyskland

Obligatoriskt vid vinterväglag (M+S däck).

Böter för lagbrott : 40€ respektive 80€ för hindrande av trafik.

Endast tillåtet vid påvisning med skyltar; maxfart 50km/h(31mph).

Otillåtet

Förutom en 15km zon vid gränsen till Österrike (motorvägar är exkluderade).

Estland Vinter däckstvång beror på vädret mellan från 1 oktober till 1 mars. Tillåtet på snö och istäckta vägar Tillåtet från 1 oktober till 1 mars.
Finland Vinterdäck är obligatoriska mellan 1 december och 28 februari (M+S däck). Tillåtet sålänge de inte skadar vägen. Tillåtet från 1 november till första måndagen efter påsk; Dubbdäck måste vara monterade på alla hjul.
Frankrike Inget lagligt tvång; Vinterdäck (M+S märkning) kan krävas vid viss skyltning. Tillåtet och kan påvisas med skyltar; maxfart 50km/h (31mph). Tillåtet från söndagen innan 11 november till sista söndagen I mars för fordon upp till 3.5 ton. Maxfart 90km(h (56mph), dekal för märkning I bakänden är obligatoriskt.
Grekland Inget lagligt tvång. Tillåtet på snö och istäckta vägar Otillåtet
Storbritannien Inget lagligt tvång. Tillåtet sålänge de inte skadar vägen. Tillåtet så länge de inte skadar vägen (endast vid vinterväglag).
Irland Inget lagligt tvång; om vinterdäck används måste de finnas på alla hjul. Otillåtet Otillåtet
Island Vinterdäck är obligatoriska vid behov mellan 1 november och 14 april. Tillåtet vid behov. Tillåtet; Maxfart 90km/h(56mph).
Italien Vinterdäck kan vara obligatoriska mellan 15 november och 31 mars på vissa vägar markerat med speciella skyltar (vid vinterväglag). På vissa vägar tex Aosta Valley, är vinterdäck obligatoriska från 15 oktober till 15 april (vinterdäck eller snökedjor). Tillåtet, snökedjor eller vinterdäck kan påvisas av skyltar. Maxfart med snökedjor är 50km/h (31mph). Tillåtet mellan 15 november och 15 mars för fordon upp till 3.5 ton; Dubbdäck måste finnas på alla hjul (även släp). Maxhastighet är 120km/h(75mph)(motorvägar), respektive 90km/h(56mph)(b-vägar). Stänkskydd är obligatoriskt (för utländska bilar endast rekommenderat).
Kroatien

Inget lagligt tvång; (M+S märkning) kan krävas mellan november och april vid vinterväglag (snöskyffel och snökedjor för de drivande hjulen måste finnas I fordonet).

Tillåtet och måste finnas I fordonet (åtminstone för de drivande hjulen). Snökedjor är obligatoriska för isigt underlag eller minst 5cm snö; generell obligation I Lika/ Gorski Kotar regionen. Otillåtet
Lettland Obligatoriskt med vinterdäck mellan 1 december till 1 mars för bilar (och lastbilar) upp till 3.5 ton.. Tillåtet på snö och istäckta vägar Tillåtet mellan oktober och april.
Liechtenstein Inget lagligt tvång; Vinterdäck rekommenderas för vinterväglag. Tillåtet och kan påvisas av skyltar; Maxfart 50km/h(31mph). Tillåtet mellan 1 november och 30 april för fordon upp till 3.5 ton. Dubbdäck måste monteras på alla hjul. Otillåtet på motorvägar. Maxfart 80km/h (50mph); Dekal måste finnas bak som påvisar hastighetsbegränsning.
Litauen Vinterdäckstvång mellan 10 november och 1 april.. Tillåtet på snö och istäckta vägar.
Luxemburg Obligatoriskt på vinterväglag (snö,is,frost osv). Tillåtet på snö och istäckta vägar. Tillåtet från 1 december till 31 mars; montering på hjul är obligatoriskt. Maxfart 90km/h (56mph)(på motorväg) respektive 60km/h (37mph) (på alla andra vägar); Dekal bak med hastighetsbegränsning är obligatoriskt.
Malta Inget Inget Inget
Makedonien Vinter däck är obligatoriskt från 15 november till 15 mars för fordon upp till 3.5 ton. tyngre fordon måste ha vinterdäck eller bära med snökedjor för drivhjulen. Bussar och fordon över 3.5 ton måste ha med en snöskyffel. Tillåtet; Maxfart med snökedjor är 70km/h(44mph). Otillåtet
Montenegro Vinterdäck obligatoriskt mellan 15 november och 31 mars. Tillåtet och kan krävas på vissa vägar. Otillåtet
Holland Inget lagligt tvång Otillåtet Otillåtet
Norge Inget lagligt tvång; rekommenderat att ha med sig snökedjor för de drivande hjulen vid vinterväglag. Vinterdäck måste vara monterade på alla hjul. Tillåtet och fordon över 3.5ton måste ha med sig snökedjor vid vinterväglag (kan förbjuda infart annars). Tillåtet från 1 november till söndagen efter påsk; Dubbdäck på alla hjul är obligatoriskt. På vissa vägar måste man ha en speciell biljett för att köra med dubbdäck. Kör du utan biljetten kan du får böter runt 97€.
Österrike

Vinterdäck är obligatoriska från 1 november till 15 april för fordon up till 3.5 ton under vinterväglag. M+S däck på alla hjul och bära med snökedjor för de drivande hjulen. Tunga fordon behöver vinterdäck på drivande hjul (minst 6 mm mönsterdjup)..

Böter för lagbrott : 30€ upp till 5000€ för att utsätta medtrafikanter för fara.

Tillåtet och obligatoriskt för fordon upp till 3.5 ton utan vinterdäck från 1 november till 15 april vid snö eller is vägar. Rekommenderad fart 50km/h (31mph). Tillåtet mellan 1 oktober och 31 maj för fordon upp till 3.5 ton; dubbdäck på alla hjul är obligatoriskt. Maxfart 80km/h (50mph) (B-vägar) respektive. 100km/h (62mph) (motorvägar ;dekal bak obligatorisk) dubb max 2 mm över mönster på däck är tillåtet.
Polen Inget lagligt tvång Tillåtet på snö och istäckta vägar. Otillåtet
Portugal Inget lagligt tvång Tillåtet på snö och istäckta vägar. Otillåtet
Rumänien Inget lagligt tvång. Tillåtet, bära med sig är rekommenderat. Otillåtet
Ryssland Vinter eller dubbdäck (spec. I Sibirien) rekommenderas. Tillåtet Otillåtet
Serbien Tvång om vinterdäck från 1 november till 1 april vid vinterväglag för fordon upp till 3.5 ton. Tyngre fordon måste även ha en snöskyffel. Tillåtet och måste vara monterade vid vissa väglag eller skyltningar. Otillåtet
Sverige

Tvång på vinterdäck mellan 1 december och 31 mars för fordon upp till 3.5 ton, när det är vinterväglag. Bära med en snöskyffel är obligatoriskt..

Tillåtet på snö och istäckta vägar. Tillåtet beroende på vädersituationen från 1 oktober till 15 april(undantag: Stockholm, Uppsala och Göteborg); Dubbdäck på alla däck är obligatoriskt max 50 dubb per 1 meter rullyta.
Schweiz

Inget lagligt tvång; vinterdäck rekommenderas vid vinterväglag(trafikolyckor utan vinterdäck bär delat ansvar hos förarna).

Tillåtet och måste vara monterat vid visst väder eller enligt skyltning. Tillåtet (upp till 3.5ton) från 1 november till 30 april; dubbdäck är obligatoriskt på alla hjul. Ej tillåtet på motorvägar; maxfart 80km/h (50mph) (obligatorisk dekal bak).
Slovakien

Villkorligt tvång för vinterdäck för fordon upp till 3.5 ton vid vinterväglag. Lastbilar över 3.5 ton måste vara utrustade med vinterdäck mellan 15 november och 31 mars..

Tillåtet på snö och istäckta vägar Otillåtet
Slovenien

Generellt tvång om vinterdäck mellan 15 november och 15 mars; utöver det vid vinterväglag. På alla hjul vid fordon upp till 3.5t, tyngre fordon endast på de drivande hjulen. Eller alternativt: att ha med sig snökedjor.

Tillåtet på snö och istäckta vägar; maxhastighet 50km/h (31mph). Otillåtet
Spanien Inget lagligt tvång Tillåtet på snö och istäckta vägar; maxhastighet 50km/h (31mph). Otillåtet
Tjeckien

Tvång på vinterdäck: Vid vinter vinterväglag mellan 1 november och 31 mars måste bilar upp till 3.5 ton vara utrustade med vinterdäck. Tunga fordon behöver endast ha vinterdäck på de drivande hjulen(minimum mönsterdjup 6mm). Skyltar kan även påvisa tvång om vinterdäck.

Tillåtet på snö och istäckta vägar. Otillåtet
Turkiet Inget lagligt tvång,bör användas vid vinterväglag mellan december och mars. Tillåtet på snö och istäckta vägar. Otillåtet
Ukraina Tvång om vinterdäck från november till mars; minimum mönsterdjup 6mm. Tillåtet Tillåtet
Ungern Inget lagligt tvång; vinter däck kan påvisas av speciella skyltar. Tillåtna och måste monteras under vissa väderförhållanden. Maxfart är 50km/h /31mph); inkörning kan vara förbjuden utan snökedjor. Otillåtet
Cypern Inget lagligt tvång Godkänt för vägar I bergen Godkänt för vägar I bergen