Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Hur ett bilbatteri är konstruerat

Alla bilister vet att du behöver ett batteri för att bilen ska kunna starta. Men hur är ett batteri egentligen konstruerat? De grundläggande komponenterna i ett batteri är, elektrolytlösningen - 37 % svavelsyra i de flesta fallen - och blyplattorna, som är fastsatta i höljet i alternerande skikt. Plattorna är kopplade växelvis till pluspolen (röd) och minuspolen (blå). För att plattorna med motsatt laddning inte ska röra vi varandra och orsaka en kortslutning sitter det separatorer mellan dem. Gaserna som skapas vid den kemiska reaktionen kan lämna batteriet via en ventil i höljet.

Information om konstruktionen av bilbatterier

Montering

Om du vill montera ett bilbatteri behöver du inte gå till närmaste bilverkstad eftersom vem som helst kan montera ett nytt startbatteri själv med hjälp av några verktyg. Om du följer dessa steg kan ingenting gå fel och du sparar dessutom massor av pengar. Följ dessa steg för att montera ett nytt batteri:

Aufbau Autobatterie
  1. Ta bort skyddskåporna från polerna på det nya batteriet och lägg undan dem
  2. Nu kan du placera det nya batteriet i bilens batterifack. Se till att batteriet står upprätt. Se också till att det inte finns några främmande föremål i batterifacket som eventuellt skulle kunna skada batteriet. I de flesta fordon monteras batteriet under motorhuven vid motorn, men i vissa fordon kan det även sitta i bagageluckan.
  3. Nu kan batteriet sättas på plats med hjälp av det medsända fästet.
  4. Koppla därefter den röda sladden till pluspolen och den svarta sladden till minuspolen. Båda sladdarna ska fästas vid polerna med skruvar.
  5. När detta är gjort kan polerna skyddas från korrosion med polfett eller polfettspray, vilket även ser till att spänningsöverföring sker säkert.

Vikt

Dessa batterier är inte lätta. Ett bilbatteri är relativt tungt och ingenting för svaga armar. De väger i genomsnitt mellan 10-30 kg, beroende på konstruktion och lagringskapacitet. Bilbatteriets tunga vikt pressas ner mot batterihållaren, och när du kör på ojämna vägar blir detta tryck ännu större. Ett batterifack som är i dåligt skick kan även utgöra en fara för själva batteriet; om det går sönder kommer batteriet att falla ut på vägen, och detta utgör naturligtvis en fara för andra bilister. Av säkerhetsskäl rekommenderas det därför att du regelbundet utför en visuell inspektion av batterifacket.

Plus/minus

Vad betyder plus och minus på bilbatterier, och varför är den ena polen röd och den andra svart? Detta är kanske en fråga som många bilister ställer sig själva. Svaret är som tur är ganska enkelt: batteriets pluspol måste alltid vara ihopkopplad med den röda kabeln, och minuspolen måste vara ihopkopplad med den svarta kabeln. När du tar bort batteriet ska klämman först kopplas bort från minuspolen, och därefter pluspolen. När du monterar ett nytt startbatteri måste du göra processen på andra hållet: koppla först pluspolen till ledningssystemet och koppla därefter klämman till minuspolen och sätt fast den ordentligt.

Volt

Hur mäter du volt i ett bilbatteri och hur avgör du ifall ditt batteri har tillräckligt hög spänning? Det finns två alternativ: du kan knuffa upp din bil mot en husvägg när motorn är avstängd, starta halvljuset och observera ifall ljuset dämpas kort efter att du satt på det - eller så kan du mäta spänningen med en multimeter. För att göra detta håller du den röda kabeln mot pluspolen och den svarta kabeln mot minuspolen samtidigt. Om multimetern visar mellan 12,7 och 12,4 V är ditt batteri i gott skick. Om den visar under 12 V är det dags för ett batteribyte.

Spänning

De flesta elsystem i moderna bilar har ofta en spänning på 12 volt. Batteriet måste ha minst denna spänning (eller gärna högre) så att batteriet har tillräckligt med ström för att kunna starta bilen. Det är ganska enkelt att göra en mätning av batterispänningen och det kan göras av vem som helst i ett hemmagarage: se bara till att fordonet är avstängt i 1-2 timmar innan testet utförs. Därefter kan du mäta batterispänningen med hjälp av en multimeter som är inställd på rätt spänningsintervall. För att göra detta håller du multimeterns röda kabel mot pluspolen samtidigt som du håller den svarta kabeln mot minuspolen. Ett fulladdat batteri kommer att visa mellan 12,4-12,7 V. Om spänningen är under 12 volt är den inte längre tillräcklig och batteriet bör därför laddas eller bytas ut så fort som möjligt. Om spänningen är för låg kan det även vara ett tecken på att det är fel på generatorn och att den inte längre kan ladda batteriet som den ska.

Tillverkningsdatum

Batteriets tillverkningsdatum är viktigt eftersom ett batteri som inte har varit inkopplat eller använts på över 12 månader kan bli urladdat. Även om det inte är någonting som tömmer batteriet kan det ändå bli urladdat. För att avgöra det exakta tillverkningsdatumet ska du titta noga på minuspolen. Där finns det nämligen ofta ett fyrsiffrigt nummer ingraverat; de första två sifforna indikerar tillverkningsveckan, och de två sista sifforna indikerar tillverkningsåret. Det finns även batterier som har en klisterlapp som anger månaden och året.

Livslängd

En av de vanligaste orsakerna till ett motorstopp är att batteriet är defekt. Men hur kan man förlänga ett batteris livslängd? Du bör framförallt undvika korta åkturer: detta tömmer batteriet snabbare eftersom generatorn inte kan ladda batteriet under så korta tidsperioder. Om det är möjligt bör även vätskenivåerna i batteriet kontrolleras en gång om året och fyllas på med destillerat vatten om det behövs för att undvika att batteriet torkar ut. Det hjälper även att minimera strömläckage från bilens system; stäng exempelvis av uppvärmningen av fram- och sidofönstren så fort de går att se igenom.

Parallellkoppling

För att öka batterikapaciteten kan du göra en parallellkoppling. Det är till exempel logiskt när det kommer till strömförsörjningen för en släpvagn, husvagn, eller sportbil med stor motor. Detta gör det möjligt att höja lagringskapaciteten och samtidigt behålla rätt spänning. Vid en parallellkoppling kopplas minuspolerna ihop, och detsamma gäller för pluspolerna. Detta lägger ihop båda batteriernas kapacitet medan spänningen förblir den samma som för varje enskilt batteri, i detta fall 12 volt. Vanligtvis är det endast batterier som har samma spänning och densitet på syran samt samma laddningsnivå som kan användas i en parallellkoppling. Längden på kablarna och själva tvärsnittet bör också vara identiska.

Motorraum