Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Skydd mot mårdar

Varje år inträffar flera hundra tusen fall av skador på bilar som orsakats av mårdbett i Tyskland. Den skyldige är stenmården, som är ganska bekväm runt människor. Den använder motorrummet som skydd - här kan den skydda sig från andra djur, men även gömma sin mat. Om du ofta pendlar och parkerar din bil på olika platser över natten är du särskilt utsatt. Orsaken: revirstrider mellan mårdar som försöker få sin bil för sig själva. Mårdbett är ett naturligt beteende som märks av mest under parningssäsongen.

Du behöver dock inte bara tolerera mårdbett, då de inte bara kan resultera i kostsamma skador, utan även olyckor. Om drivknutar, kylarslangar eller kablar påverkas kan fordonet överhettas och bli obrukbart. Även om bärgning ofta är gratis för medlemmar i bilklubbar täcker försäkringen sällan den faktiska skadan. Efter mårdskador eller vid första tecken på en härjande mård ska du rengöra motorn. Passa på att lära dig om olika metoder av försvar mot mårdar innan det är för sent.

En effektiv men omständlig metod att försvara sig mot mårdar på är att installera välsittande, slitsade slangar som kablarna sedan träs igenom. När det kommer till kablar som är kopplade till katalysatorn bör dessa vara gjorda av aluminium, eftersom det kan stå emot värme. Ett enklare alternativ är att sätta fast ståltrådsnät under motorn eller ett spiksystem i motorrummet. Något som är ännu effektivare är högspännings- och ultraljudsapparater.

Ultraljudsmetoden

Ultraljud är en effektiv metod i skydd mot mårdar. Dessa apparater sänder ut ett en hög frekvens som inte kan uppfattas av människor men som driver bort djur. För att ultraljudsmetoden ska fungera effektivt bör du försöka använda en ljudtrycksnivå på minst 100db(C) samt frekvensmodulering. Den kommer annars inte att avskräcka mårdar, och de kommer att fortsätta att använda ditt fordon som skydd. Bra enheter kostar runt 1000 kronor. Även om denna utgift är hög måste du komma ihåg att billigare versioner inte är värda pengarna. Installationen bör göras så att ljudet som sänds ut kan reflekteras mot ytorna under huven. Med hjälp av frekvensmodulering ändras tonen regelbundet så att mårdarna inte vänjer sig vid det. Det är bäst att använda en kombination av ultraljuds- och högspänningsmetoderna.

Motorraum