Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Skötsel av ditt batteri

Du glömde alltså att stänga av dimljuset så att det stått på över natten, och när du sedan försöker starta bilen morgonen därpå gör bilen inte ett ljud av sig. Startmotorn går inte igång, och allt du hör är ett svagt klickljud. Batteriet är troligtvis dött. Detta inträffar oftast på vintern och främst när du kör korta sträckor. Det är inte bra för batteriet när bara kör sex kilometer till jobb och tillbaka när det är nollgradigt och samtidigt använder varenda möjliga strömkrävande enhet som uppvärmda säten, luftkonditionering, radio, och alla andra möjliga enheter.

Ett annat problem vid låga temperaturer är att desto kallare det blir, desto lägre blir viskositeten i motoroljan. Detta innebär att batteriet, tillsammans med startmotorn, måste jobba mycket hårdare för att starta fordonet. Du bör endast försöka dig på gamla tricks som att få igång motorn via växellådan eller att putta igång fordonet när det inte finns några andra alternativ eftersom dessa tekniker gör mer skada än nytta. Om bilen inte startar inom de första metrarna kan oförbränd bensin ta sig in i katalysatorn och skada den. Dessa tricks fungerar endast med manuella växellådor. Om du har en automatisk växellåda måste du ringa vägassistans eller be någon att hjälpa dig att få igång bilen med startkablar. När du ska använda startkablar är det viktigt att du ansluter kablarna i rätt ordning. För att undvika att behöva göra detta överhuvudtaget är det viktigt att du upprätthåller regelbunden batteriskötsel. Du bör också endast använda funktioner som drar mycket ström, som exempelvis dimljus, när det är absolut nödvändigt.

Hur man laddar ett batteri:

Laden der Autobatterie

Batteriladdare

Batteriladdningsteknologin har kommit ganska långt på de senaste tio åren. Laddningsstationer var förr i tiden utrustade med en intern transformator. Dessa monterades in i stora höljen och var relativt tunga på grund av sina trådspolar. I moderna laddare kontrollerar mikroelektroniska kontroller de viktigaste parametrarna. De nya laddarna kan därför vara mycket mer kompakta än de gamla enheterna. Det finns emellertid ett enormt utbud av nya laddare.

De flesta enheter justerar sig själva automatiskt, men det finns vissa saker som du alltid måste hålla koll på: En är att laddningen som kommer från laddaren bör vara tillräcklig för att ladda batteriet korrekt. Det hjälper inte att ansluta ett batteri med hög kapacitet till en svag laddare eftersom det skulle ta dagar att få batteriet fulladdat. Bra laddare kan leverera upp till 3,5 amp i timmen. Har ditt batteri en kapacitet på 70 amperetimmar (Ah) bör batteriet vara fulladdat på 20 timmar. En annan sak att känna till är att laddaren måste kunna upptäcka batteriets laddningsnivå och stänga av sig när batteriet är fulladdat. Lagom spänning är 12 volt för bilar och 6 volt för motorcyklar och skotrar. Om ditt batteri inte är ett klassiskt blybasserat batteri utan ett GEL-batteri eller något med absorberande glasfibermattor måste laddaren vara kompatibel med dessa varianter.

Laddning

Autobatterie laden Om ditt batteri legat på hyllan och inte varit inkopplat på 12 månader eller mer kan det bli urladdat. Det kan då vara nödvändigt att ladda det eftersom det inte kommer att ha tillräcklig spänning för att kunna starta bilen. Att köra korta sträckor eller använda en defekt generator är också dåligt för batteriet. Med hjälp av dessa enkla anvisningar kan du ladda ditt batteri själv. Innan du kopplar in laddaren bör du dock läsa instruktionshandboken och säkerhetsanvisningarna på batteriet noggrant, samt ta reda på rätt spänning för batteriet.

  1. Stäng av alla enheter i bilen som använder elektricitet, och stäng av motorn helt.
  2. Du kan välja att låta batteriet vara monterat eller att ta ut det ur bilen beroende på vad tillverkaren instruerar.
  3. För att koppla bort batteriet från bilens elsystem ska du först koppla ifrån minuspolen och därefter pluspolen. Se till att båda polerna är separerade för att undvika kortslutning.
  4. Om batteriet är en öppen och underhållsfri variant tar du bort skyddslocket, kontrollerar vätskenivån, fyller på vätskan ifall det behövs och stänger igen locket en aning så att gaser kan ta sig ut.
  5. Se till att laddaren inte är ansluten till strömnätet och anslut sedan pluspolen och därefter minuspolen till den.
  6. Kontrollera inställningarna, inklusive spänningen som är angiven på laddaren; om allt är som det ska kan du därefter ansluta den till strömnätet.
  7. Efter att laddningen är klar drar du ur laddaren från strömkontakten och kopplar sedan ifrån minuspolen och därefter pluspolen.
  8. Koppla sedan in batteriet i bilen; anslut först pluspolen och sedan minuspolen. Dra åt skyddskåporna och byt ut skyddslocken som sitter över polerna.

Garanti

En dag mitt i den kalla vintern startar inte bilen längre, trots att batteriet är helt nytt. Då undrar du kanske ifall batteriet fortfarande täcks av garantin? När det gäller bilbatterier måste du skilja på tillverkarens garanti och garantin som gäller enligt lag. Den lagstadgade garantin för kunder gäller 24 månader från inköpsdatumet. Detta innebär att en säljare är ansvarig för alla defekter som fanns vid köptillfället, även om det inte uppdagas förrän senare. Batterigaranti är å a andra sidan en tjänst som erbjuds frivilligt av tillverkaren och som inte regleras av lagen. Garantins tillämpningsområden anges i garantivillkoren.

Avfallshantering

Förr i tiden lämnade människor bara kvar dem vid vägen, men nuförtiden får ingen göra sig av med ett dött batteri på det sättet. Detta är inte bara skadligt för miljön utan även fullständigt onödigt eftersom det finns ett enkelt och kostnadseffektivt system för att göra sig av med gamla batterier på ett miljövänligt sätt. När detta utnyttjas demonteras det gamla batteriet av en yrkesman och därefter omhändertas de olika komponenterna, inklusive återvinningsbara material (bly och järn) och giftiga ämnen (svavelsyra och tungmetaller).

Aldrig i papperskorgen

Du ska inte slänga förbrukade bilbatterier tillsammans med hushållsavfall. Enligt förordningen om batterier ska förbrukade bilbatterier hanteras separat och inte tillsammans med annat avfall eller vanliga hushållsavfall. Många försäljare och verkstäder som säljer bilbatterier tar gärna emot gamla batterier som avfall. Du kan även lämna in dina gamla batterier till kommunens sorteringsanläggningar eller återvinningscenter.