Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vad ska jag göra ifall mitt bilbatteri börjar bli svagt?

De flesta har problem att avgöra ifall ett bilbatteri är dött eller bara urladdat. Du känner bara av konsekvenserna, som kan bli mycket allvarliga eftersom en bil inte kan starta utan ett fungerande batteri , och om du har ett viktigt möte att åka till innebär det att du kan få stora problem. Ett dött batteri måste bytas ut och ersättas av ett nytt. Om spänningen är mellan 9-12 volt är batteriet bara urladdat och inte oåterkalleligt skadat. Mätning under belastning, så kallade starkströmstest, kan oftast bara göras av en batterispecialist eller en verkstad.

Reparera ett bilbatteri

Batterier som kräver lite skötsel ersätts mer och mer avunderhållsfria batterier på marknaden. Eftersom ett underhållsfritt batteri saknar påfyllningsrör för destillerat vatten är det inte så stor chans att du kan reparera det. Du kan däremot öppna upp överdelen på ett underhållsfritt batteri och kontrollera vätskenivån minst en gång om året (medan du använder säkerhetsglasögon). Genom att fylla på vätskan så att blyplattorna är helt täckta av vatten hjälper du till att förhindra att batteriet torkar ut. Det går att åtgärda en flimrande batterilampa genom att skaffa nya kolstavar till batteriets kontrollmodul. Du kan köpa delarna för ungefär 300 kronor.

Reparationsalternativ för ett defekt batteri:

Återupplivning

Om bilen startar långsamt är det definitivt dags att återuppliva batteriet. För att göra detta ansluter du en laddare som går att köpa i affär till batteriet och laddar det. Om inget fungerar kan du även testa att använda en så kallad Megapulse. Denna testades av TU Vienna och det upptäcktes att gamla batterier som testades fick tillbaka sin gamla laddningskapacitet efter att Megapulse-enheten hade använts, trots att batterierna hade visat medelhöga till höga skadenivåer före testet. För att förstöra de skadliga sulfatkristallerna som kan finnas i batteriet sänder enheten ut höga och ständiga strömimpulser så att batteriet återupplivas.

Starta med startkablar

Autobatterie reparieren Nästan alla bilister måste någon gång under en bils livstid knuffa igång batteriet för att få det att fungera. I kalla temperaturer under vintern måste batteriet jobba väldigt hårt, så risken att bilen inte startar ökar drastiskt under den kalla årstiden. Det är inte svårt att knuffa igång batteriet på rätt sätt:

 1. Bilen med det döda batteriet är fordonet som mottar ström. Bilen som har ett fungerande batteri är fordonet som ger ström. Båda bilarna ska helst ha samma batterispänning, oftast 12 V.
 2. Se till att fordonet som ska ge ström har motorn avstängd, och att komponenter som drar mycket ström, som exempelvis luftkonditioneringen, är avstängda på båda fordonen.
 3. Den röda kabelns ena klämma ansluts till pluspolen på den bil som ska ta emot ström, och därefter ansluts den andra klämman till pluspolen på fordonet som ska ge ström.
 4. Den svarta kabelns klämma kopplas till minuspolen på fordonet som ger ström, och den andra klämman kopplas till en olackerad karossdel till fordonet som ska ta emot ström.
 5. Starta motorn till fordonet som ger ström, och testa därefter att starta motorn till fordonet som tar emot ström. Om den startar kan den fortsätta att vara igång. Försök igen om den inte startar.
 6. Efter att bilen startat tar du först bort den svarta kabeln som med negativ laddning och därefter den röda kabeln med positiv laddning.

Urkoppling

Om fordonet startar långsamt eller inte startar alls under vintern är det dags att byta ut startbatteriet. För att göra det måste du först ta bort det gamla batteriet, men med våra tips kan vem som helst göra det. Detta är ett av de enklaste skötselmomenten som du kan göra själv utan att behöva betala en mekaniker. Du bör däremot investera summan du sparar på att inte gå till en mekaniker i ett batteri av hög kvalitet så att din bil kan starta som den ska i kalla temperaturer. Om startbatteriet är så svagt att bilen bara inte startar måste du ta ut batteriet och antingen ladda det eller, om det inte fungerar, byta ut det. Då måste du följa stegen som krävs för att göra jobbet. Dessa är viktiga:

 • Om din bilstereo endast kan aktiveras igen genom att du anger en kod bör du se till att ha rätt kod. Har du inte detta är chansen väldigt liten att du får radion att fungera igen efteråt.
 • Det finns en ordningsföljd för att koppla ur ett batteri: Koppla först bort kabeln från minuspolen och var försiktig så att den inte rör vid polen efter att den har tagits bort. Ta sedan bort kabeln från pluspolen på samma sätt.
 • Efter att kabeln avlägsnats kan du öppna batterifacket och ta bort batteriet.
 • Du kan behöva omprogrammera radion efter att batteriet bytts ut.

Utbyte

Autobatterie reparieren

De många enheter som finns i moderna bilar som använder elektricitet tömmer batteriet på ström. Under kalla årstider kan många startbatterier bara dö. När det här händer är det, i senaste laget, dags att få batteriet utbytt eller göra det själv. Du behöver dock inte gå till en dyr mekaniker; om du följer dessa viktiga riktlinjer kommer du inte att ha några som helst problem med att byta ut batteriet. Genom att följa steg för steg-guiden nedan kan du snabbt byta ut ditt batteri själv:

 1. Innan du börjar måste du se till att motorn och alla komponenter som använder ström, som exempelvis tändningen, är avstängda! Det är framförallt viktigt att radion, den inbyggda datorn och navigeringssystemet också är avstängda; annars kommer alla tidigare inställningar att gå förlorade när du kopplar bort strömmen genom att göra en återställning.
 2. Öppna nu motorhuven och ta bort klämman som sitter på minuspolen genom att använda en lämplig skruvmejsel eller skiftnyckel. Ta sedan bort kabeln och säkra den så att den varken rör vid batteriet eller pluspolen, så att du slipper gnistor eller en kortslutning.
 3. Nu kan du lossa och koppla bort kabeln från pluspolen. Även här gäller det att du är mycket noga med att klämman inte rör vid batteriet eller minuspolen.
 4. Ta bort skruvarna som håller batteriet på plats i batterifacket med hjälp av en lämplig skruvmejsel, skiftnyckel eller hylsnyckel. Därefter kan du lyfta ut det gamla batteriet. Därefter sätter du in det nya startbatteriet i batterifacket och fäster det.
 5. Koppla därefter in båda kabelklämmorna, i omvänd ordning den här gången: koppla alltid in pluspolen först och därefter minuspolen. Skydda slutligen båda polerna med ett lämpligt batterifett eller polfettspray. Detta skyddar dem långsiktigt från korrosion och oxidation.

Kortslutning

En kortslutning i bilbatteriet är inte bara skadligt för själva batteriet utan även för all inbyggd elektronik eftersom den ökade spänningen som uppstår under en kort period kommer att gå igenom alla enheter som är inkopplade i strömsystemet och därför eventuellt orsaka allvarliga skador. För att undvika kortslutningar måste du undvika att växla på kablarna av misstag. Låt aldrig någonting göra så att pluspolen och minuspolen kopplas ihop. Även om polerna har något olika diametrar kan du ändå röra vid kontakterna samtidigt och därmed orsaka en kortslutning. När du ska koppla in ett nytt batteri ska du alltid vara försiktig och läsa igenom instruktionerna noggrant innan du påbörjar monteringen.