PIRELLI IDENTIFIERAD SOM ETT GLOBAL COMPACT LEAD-FÖRETAG AV FN

25.09.2019

FN:s Global Compact meddelade 23 september 2019 att Pirelli & C. SpA är ett av deras utvalda Global Compact LEAD-företag och därmed identifierade för sitt pågående åtagande till FN:s Global Compact och dess Ten Principles för ansvarsfull affärsverksamhet.


 


FN:s Global Compact Leaders Week i New York tillkännagav Pirelli som en av de mest engagerade deltagarna i världens största hållbarhetsinitiativ för företag.


 


FN:s Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag och för att kvalificera sig som LEAD-deltagare måste ett företag delta i minst två av FN:s Global Compact Action plattformar, visa sitt åtagande att definiera och främja ledarskapspraxis i linje med de tio principerna och Sustainable Development Goals (SDG). De måste också kommunicera sina framsteg, genom en årlig hållbarhetsrapport med detaljerade information när det gäller genomförandet av de tio principerna. Pirelli har visat sitt engagemang för Global Compact i år genom att delta i åtgärdsplattformar för "anständigt arbete i globala leveranskedjor", "finansiell innovation för SDG" och "Rapportering av SDG". Varje åtgärdsplattform involverar företag, globala kompakta lokala nätverk, ledande experter, civilsamhället, regeringar och FN-partners för att lösa komplexa frågor och förnyas kring SDG:erna. Pirellis information om dess framsteg och annan relaterad fakta finns i dess deltagarprofil på FN:s Global Compact-webbplats.


 


Att ingå i FN:s Global Compact, som Pirelli anslöt till 2004, understryker företagets övertygelse om att effektiva lösningar måste eftersträvas genom en helhetssyn på utveckling, integrering av ekonomiskt, socialt och miljömässigt kapital och baserat på gemensamma insatser från hållbara företag och intressenter globalt.


20 från 56 News (1 - 20)

dackonline.se - ett erbjudande från Delticom AG