PIRELLI HÅLLER SIG UNDER GRÄNSEN FÖR CO2-UTSLÄPP

24.06.2020

Milano, 22 juni 2020 - The Science Based Targets Initiative (SBTi) har validerat Pirellis mål för att minska koldioxidutsläppen, och bedömer att de överensstämmer med de åtgärder som krävs för att upprätthålla klimatuppvärmningen långt under 2°C.

Detta är ett betydande erkännande av Pirellis åtagande att uppnå Carbon Neutrality till 2030, vilket grundas på målet att använda 100% förnybar elenergi fram till 2025, som meddelades i den senaste planen för industri och hållbarhet.

I detalj har SBTi validerat Pirellis mål att minska de absoluta direkta och indirekta koldioxidutsläppen med 25% år 2025 jämfört med 2015 och minska de absoluta koldioxidutsläppen med 9% kopplat till förvärv av råvaror år 2025 jämfört med 2018.

SBTi har som uppdrag att underlätta och samverka mellan organen CDP (före detta Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wildlife Fund for Nature (WWF). Syftet är att vägleda företag i definitionen av ambitiösa mål att innehålla stigning av planetens temperatur.

Marco Tronchetti Provera, verkställande vice ordförande och verkställande direktör på Pirelli: "Valideringen av våra mål för att minska koldioxidutsläppen med det vetenskapligt baserade målinitiativet är ett viktigt erkännande av den riktning som Pirelli genomfört för att uppnå sitt mål om total Carbon Neutrality. Vårt engagemanget för hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringar är konstant vilket vi ser på jobbet varje dag, genom vår forskning och utveckling, för att identifiera innovativa material och anta allt mer hållbara processer och produkter, som kan bidra till att skydda planeten."

20 från 35 News (1 - 20)

dackonline.se - ett erbjudande från Delticom AG