EN ANNORLUNDA VÅR DÄR DISTANS KNYTER MÄNNISKAN SAMMAN

07.05.2020

För Däckia och Pirelli är säkerheten och omsorgen för kunder och medarbetare högsta prioritet och var därför tidiga med att ta till extra försiktighetsåtgärder och införa nya rutiner i och med covid-19. De har inte behövt stänga någon verkstad på grund av viruset och förebyggande åtgärder har vidtagits mot anställda som känt sig sjuka, vilket gjort att de som arbetat har varit friska utan att riskera att smitta någon kollega eller kund. På samma sätt har kunderna ombetts att omboka sin tid eller be om hjälp med att ta bilen till verkstaden vid minsta sjukdomssymptom.

Inför högsäsong gick det ut information via mejl till alla hotellkunder med tydliga riktlinjer kring de nya rutinerna, det skickades också ut material såsom trottoarpratare för att informera kunder på plats utan att de skulle behöva gå in i kundmottagningen eller lämna bilen.

De uppmanades till att köra in bilen själv i verkstaden och sitta kvar i bilen, för att undvika att gå in i kundens bil så ombads de att förbereda sitt besök genom att plocka fram eventuella bultar och nycklar. Alternativa kontaktlösa metoder att betala har utökats såsom t.ex. Swish vilket gjort att kunder inte behöver komma in i kundmottagningen. De som inte ville köra in bilen i verkstaden själv uppmanades att vänta ute.

En bit in i april så ville Däckia och Pirelli gemensamt ta tillfället i akt att tacka landets alla läkare, sköterskor och ambulanssjukvårdare som är i en oerhört utsatt och stressig situation genom att erbjuda gratis skifte mellan den 3 april till 15 maj. Initiativet har tagits emot väl av Däckia kedjan, både av de egna anläggningarna och av partners, de tog emot idén med öppen famn och är verkligen positiva och påvisar att det finns ett starkt engagemang inom kedjan att hjälpa utsatta yrkesgrupper under en ansträngd tid som denna pandemi är.

Erik Marklund som är platschef på Däckia i Kalmar säger att alla medarbetare har tagit emot detta initiativ på ett positivt sätt och tycker att det är roligt att hjälpa till, alla känner ju till den rådande situationen och känner sympati med den hårt belastade yrkesgruppen. Kunderna säger att de uppskattar gesten, även de som inte berörs av erbjudandet. I Kalmar har man bytt däck gratis på cirka 40 bilar där läkare och sköterskor har anammat erbjudandet och gladeligen kommit för att byta däck i den stressiga vardagen.

Trots en vår med uppmaningar att hålla avstånd finns det dock en stor dos med empati för medmänniskor och att vi tillsammans ska göra allt i vår makt för att vinna tillbaka vår vardag, våra liv och gå besegrade ur detta.

20 från 36 News (1 - 20)

dackonline.se - ett erbjudande från Delticom AG