Michelin och Enviro ingår partnerskap

21.04.2020

Michelin går in i ett partnerskap med Enviro för att utveckla och industrialisera en storskalig och innovativ pyrolys-teknologi för att återvinna utslitna däck till råmaterial.

För däckbranschen och dess kunder är återvinning en viktig fråga. Varje år slits omkring en miljard däck ut. Tack vare den här återvinningsteknologin kan däck som betraktats som förbrukade skapa ett nytt råmaterial av hög kvalitet.

Det svenska företaget Enviro med 20 anställda som grundades 2001, har utvecklat en teknologi för att modifiera den kemiska sammansättningen och den fysiska omvandlingen under pyrolys-processen, med minimal energiförbrukning.

Den här mycket innovativa teknologin gör det möjligt att producera produkter av hög kvalitet, som till exempel återvunnen kimrök, pyrolys-olja, stål eller gas, produkter som sedan kan återföras i produktionscykeln inom olika industriella sektorer. Tack vare den här återvinningsteknologin kan däck som betraktats som avfall nu återanvändas som råmaterial.

Det tänkta partnerskapet mellan Michelin och Enviro vilar på fyra pelare:

  • Ett utvecklingsavtal för att använda Enviros pyrolys-teknologi i en stor skala.
  • Michelins 20-procentiga andel av Enviros kapital, värderat till 32 526,262 SEK (cirka 3 miljoner Euro), eller motsvarande 116 165,233 aktier, gör Michelin till den största aktieägaren. Michelin-gruppen kommer att stödja Enviros utveckling genom sin representation i styrelsen vilken väntas föreslås till bolagsstämman. Aktieteckningen signerades den 15 april.
  • Det gemensamma projektet att bygga en tillverkningsanläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av fabriken kommer att offentliggöras vid ett senare datum.
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro.

Partnerskapet gör det möjligt att förena de två företagens kunskaper för att påskynda utvecklingen inom däckåtervinning. Michelin kommer att bidra med sitt industriella kunnande till fabrikens konstruktionsprojekt och sin erfarenhet inom forskning, utveckling och produktion. Enviro bidrar med sin patenterade pyrolys-teknologi[1], vilken kommer att leda till tillverkningen av produkter av hög kvalitet.

- Det partnerskap vi just signerat med Enviro passar perfekt in i Michelins "All Sustainable" vision, säger Sonia Artinian-Fredou, chef för affärsområdet Tjänster och Lösningar, Högteknologiska material. Efter förvärvet av Leigh Technologies år 2017, specialist på högteknologiska mikropulver som framställts ur återvunna däck, är det här ytterligare ett bevis på Michelins långsiktiga engagemang för återvinning och hållbar mobilitet.

20 från 35 News (1 - 20)

dackonline.se - ett erbjudande från Delticom AG