Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

Vilka kriterier används för EU:s däckmärkning?

EU-däckmärkningen omfattar tre aspekter :

- Rullmotstånd (Bränsleeffektivitet):
Bränslepumpsymbolen representerar ett däcks rullmotstånd. Ju lägre det är, desto mindre energi krävs och desto mindre blir bränslekonsumtionen. Därför ger denna indikator konsumenter information om både energieffektiviteten och den miljömässiga påverkan som däcket har i form av lägre CO2-utsläpp.

Betyget är i klasser från "A" till "E", där A står för det lägsta rullmotståndet och E för det högsta.- Våtgrepp
Den här symbolen anger ett däcks grepp på blöta vägar.

Blött grepp är en viktig faktor när det kommer till hur säkert ett däck är. Den påverkan som blött grepp har på vägsäkerheten är enorm eftersom däck med väldigt bra blött grepp avsevärt kortar ned bromssträckan. Ju kortare bromssträcka, desto bättre klass.

Graderna för däckmärkningen delas upp i klasserna "A" till "E". Klassificeringen för blött grepp refererar till bromssträckan jämfört med ett referensdäck. Klass A-däck har mycket kortare bromssträcka än klass E-däck, vilket kan rädda liv i en nödsituation.
-Bulleremission
Högtalarsymbolen står för det buller som ett däck producerar när det rullar på vägen. Detta buller mäts i decibel (dB). Bullret ett däck orsakar påverkar den allmänna ljudnivån för fordonet. Det påverkar inte bara körkomforten, utan även ljudnivån i omgivningen. Ju fler svarta vågor som visas i symbolen, desto mer högljutt är däcket.

Bullernivån hos ett däck (från A, B, C) är helt enkelt den bullernivå som däcket når när man kör. EU-däckmärkningen visar bullernivån i decibel. Utöver informationen som tillhandahålls av EU-däckmärkningen bör andra faktorer tas i åtanke när man köper ett däck, såsom däckets livslängd och kvalitet.

Däck som designats för omständigheter med mycket snö har "3 toppar och snö"- eller "Alpin"-symbolen på sidoväggen. Nordiska vinterdäck för användning på isiga underlag har en ny symbol som föreställer en istapp.