Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

Vad betyder lastindexet (LI) resp. belastningsindex, som t.ex. 85 eller 86?

Ett däcks lastindex (LI) anger maximal belastning per enskilt däck (i kg). Vid däckbyte bör lastindexet vara det samma eller högre. Föreskriften säger att däckets bärkraft ska täcka axellasten x 2. Alla värden finns i en tabell, där motsvarande maximalt tillåtna belastning anges (i kg). T.ex är denna vid en LI på 85 - 515 kg, LI 86 motsvarar 530 kg. En översiktstabell hittar du här.