Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

Vad betyder IBAN?

Förkortningen IBAN står för "International Bank Account Number". Dessa består i Sverige av landkoden "SE", en 2-siffrig testsiffra, det 3-siffriga clearingnumret (t.ex. 310), det 16-siffriga kontonumret och en 1-siffrig testsiffra på slutet. (I Sverige består IBAN av 24 siffror, i andra länder kan det bestå av upp till 30 siffror). Fördelen med IBAN är att om man anger fel kontonummer, är det lätt att upptäcka detta genom den enhetliga koderingen, och därigenom kan man förhindra förseningar i betalningen. Det finns skillnader på pappers- och elektroniska format. På papper skriver man "IBAN" före numret och siffrorna/tecknen skrivs i block med 4 i varje, medan siffrorna skrivs tillsammans utan mellanrum vid den elektroniska överföringen. Exempel pappersformat: IBAN SE12 1231 2345 6789 0123 4561. Exempel elektroniskt format: SE1212312345678901234561. Eftersom omställningen till en ny världsomfattande standard förmodligen fortfarnde kommer att ta tid rekommenderar vi att du fortfarande uppger mottagarens SWIFT/BIC- kod.