Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

När punkterar ett däck?

Denna fråga kan tvvärr inte besvaras generellt.
Vanliga orsaker kan däremot vara:
A) Körning med för lite lufttryck eller för tung last: detta ökar i längden valkningen, vilket orsakar en termisk överlastning på däcket. Följden av detta är att enskilda däckdelar inte längre klarar belastningen. Detta kan resultera i att körytan plötsligt löses upp eller att däcket punkteras.
B) Att köra över större hinder (t.ex. högre trottoarkanter): genom denna yttre påverkan kan det uppstå skador på däckets olika delar, som delvis är synliga (i form av bulor och revor) eller osynliga, om däckets inre är skadat. Följden av detta kan som vid  A) vara upplösning av däckets yta eller punktering. Om man kör längre sträckor under högre belastning (hög hastighet, tung last) med något fastklämt i däcket, kan skadan spridas. Möjliga följder: däckets yta löses upp eller däcket punkterar. Sammanfattningsvis kan sägas att ett däck punkteras om däckets hållfasthet och uthållighet förstörs på grund av någon av de ovan nämnda orsakerna.