Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

Hur litet får mönsterdjupet vara?

Redan vid ett mönsterdjup på 4 mm minskar däckets grepp avsevärt, speciellt på vått väglag. Däcken kan tappa kontakten med vägen, så att man inte längre kan styra och bromsa fordonet. Så kör inte ner däcken till det enligt lag tillåtna minimum mönsterdjupet på 1,6 mm.  Sommardäck bör bytas ut senast vid ett mönsterdjup på 2-2,5 mm och vinterdäck redan vid 4 mm restmönsterdjup. Man mäter mönsterdjupet i den djupaste räfflan på däcket. Upphöjningar och förstärkningar i däckets yta bör inte tas med i bedömningen av hur slitet däcket är. Längs med däcket står förkortningen TWI flera gånger (även andra tecken är möjliga). Om man följer pilen ser man att profilen inte går helt på djupet på dessa ställen. Anledningen till detta är att om profilen/mönsterdjupet är nere på (de enligt lag tillåtna) 1,6 mm, så ser man dessa ställen tydligt vilket betyder att gränsen för slitage är nådd. Så långt bör det inte gå! Undersökningar visar att vidhäftning och grepp minskar redan vid ett mönsterdjup under 3 mm, särskilt på vått väglag!