Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

 1. Beteckning för motorcykeldäck enligt EU-lagstiftning ECE R 75
 2. Vad betyder beteckningarna på sidan av motorcykeldäcket?
 3. Vad betyder M/C-beteckningen?
 4. Var finner jag detaljerad information om motorcykeldäck?
 1. Beteckning för motorcykeldäck enligt EU-lagstiftning ECE R 75

  Europeiska unionen påverkar även märkningarna av motorcykeldäck. Man har fastställt en norm som reglerar märkning av däck. Detta påverkar inte handel och provningsinstitut särskilt mycket, men motorcyklister måste tänka om fullständigt. För däck t.o.m. hastighetsområde H är redan liknande beteckningar i bruk. De förändrade beteckningarna rör framförallt V-, VB-, VR- och ZR-däck. Den väsentliga skillnaden mellan den hittills använda och den nya märkningen är införandet av driftbeteckningar (belastningsindex och hastighetssymbol) liksom den nya hastighetssymbolen W (= 270 km/h) för ZR-däck. Hastighetssymbolen V (hittills V = över 210 km/h) har omdefinierats till V = 240 km/h. Om ett däck med hastighetssymbolen V motsvarar hastigheten av 240 km/h så faller hastighetsbokstaven bort. Den ersätts av driftbeteckningen (belastningsindex och hastighetssymbol) enligt storleksbeteckningen för däck (ex: 69 V). För ZR-däck med hastigheten 270 km/h förändras inte däckbeteckningen och som driftbeteckning anges däckbeteckningen (t. ex. 69 W) Om den tillåtna hastigheten för ett däck V/VB/VR ligger över 240km/h eller för ett däck ZR över 270 km/h förblir den hittills använda beteckningen oförändrad och driftbeteckningen (belastningsindex och hastighetssymbol) tillförs. Här sätts driftbeteckningen inom parentes för att klargöra att den högsta tillåtna hastigheten är V = 240 km/h och W = 270 km/h. t.ex. (69 V), (69 W).
 2. Vad betyder beteckningarna på sidan av motorcykeldäcket?

  Sidoväggen är däckets "visitkort". Siffer- och bokstavskombinationer talar inte bara om vad däcket heter, utan också hur fort man får lov att köra med det och hur mycket man kan belasta det. Detaljerad information om beteckningarna på sidan av däcket finns här.
 3. Vad betyder M/C-beteckningen?

  Beteckningen talar om att det är ett däck som endast får monteras på en motorcykelfälg. M/C = Motorcycle. Sedan den 01.05.2003 är det plikt att använda denna beteckning på alla motorcykeldäck.
 4. Var finner jag detaljerad information om motorcykeldäck?

  På vår hemsida www.mcdackonline.com finns detaljerad information om motorcykeldäck under "Motorcykel Portalen".