Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

 1. Är däcken verkligen nya?
 2. Hur gamla är de regummerade däck ni erbjuder?
 3. Hur känner jag igen ljuddämpade däck?
 4. Hur länge håller däck?
 5. Hur litet får mönsterdjupet vara?
 6. Hur ska man lagra däck?
 7. När punkterar ett däck?
 8. Var hittar jag information om däckens körsträcka?
 9. Vilken slags information finns det om tillverkaren och om produktionsorten?
 1. Är däcken verkligen nya?

  Vi erbjuder endast nya däck ur pågående produktion. Lagrade däck som är äldre än 2 år markerar vi som en DOT-produkt med produktionsår. Med hjälp av DOT-markeringen som finns på däcksidan kan man se både i vilken vecka och  vilket år däcket tillverkats. Det är viktigt att nämna att om däck lagras på rätt sätt och inte utsätts för belastning i vägtrafiken meddetsamma, kan materialets speciella egenskaper förbättras eftersom däckets gummiblandning kan fortsätta att hårdna. Vid rätt förvaring räknas däck som fabriksnya i upp till 3 år och nya i upp till 5 år, detta enligt BRV (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.)
 2. Hur gamla är de regummerade däck ni erbjuder?

  Efter en regummering är det inte längre möjligt att fastställa däckets ursprungliga ålder. Därför kan däckfackhandeln endast använda sig av tillverkningsdatumet för att bedöma däckets ålder. Ett regummerat däcks livslängd börjar med tillverkningsdatum och varar, liksom för nya däck, 10 år. För regummerade däck gäller naturligtvis samma garanti och produktansvar som för nya däck, från och med tillverknings- resp. leveransdatum.
 3. Hur känner jag igen ljuddämpade däck?

  På inner- och yttersidan av däcket finns enskilda gummiblock. Om dessa sitter asymmetriskt och om profilsnittet inte räcker från sidan in till mitten, är det fråga om ljuddämpade däck. Tack vare den speciella profilen och materialet (en mjukare gummiblandning) optimeras rullmotståndet så att både rull-ljud och bränsleförbrukning minskar.
 4. Hur länge håller däck?

  Ett däck förväntas ha en livstid på ca tio år. Ett däck som lagrats på rätt sätt i upp till fem år motsvarar ett nytt däck. Däck åldras på grund av fysiska och kemiska processer. Detta gäller även för däck som inte används eller som sällan används. För att motverka denna åldringsprocess, tillsätts substanser i blandningarna som förhindrar att kemiska reaktioner med syre och ozon minskar prestandan. Så garanteras att också ett däck som lagrats på rätt sätt i flera år motsvarar ett nytt däck och kan användas som ett sådant. Trots detta bör man vara uppmärksam på däckets körsträcka. Med en genomsnittlig körsträcka på 44.000 km / år bör man inte använda sommardäck längre än 3,5 år och vinterdäck inte längre än 7 år (förutsatt att däcken bara används under vintersäsongen).
 5. Hur litet får mönsterdjupet vara?

  Redan vid ett mönsterdjup på 4 mm minskar däckets grepp avsevärt, speciellt på vått väglag. Däcken kan tappa kontakten med vägen, så att man inte längre kan styra och bromsa fordonet. Så kör inte ner däcken till det enligt lag tillåtna minimum mönsterdjupet på 1,6 mm.  Sommardäck bör bytas ut senast vid ett mönsterdjup på 2-2,5 mm och vinterdäck redan vid 4 mm restmönsterdjup. Man mäter mönsterdjupet i den djupaste räfflan på däcket. Upphöjningar och förstärkningar i däckets yta bör inte tas med i bedömningen av hur slitet däcket är. Längs med däcket står förkortningen TWI flera gånger (även andra tecken är möjliga). Om man följer pilen ser man att profilen inte går helt på djupet på dessa ställen. Anledningen till detta är att om profilen/mönsterdjupet är nere på (de enligt lag tillåtna) 1,6 mm, så ser man dessa ställen tydligt vilket betyder att gränsen för slitage är nådd. Så långt bör det inte gå! Undersökningar visar att vidhäftning och grepp minskar redan vid ett mönsterdjup under 3 mm, särskilt på vått väglag!
 6. Hur ska man lagra däck?

  Däck utan fälg ska lagras stående, kompakthjul däremot liggande. Man bör välja en mörk, kylig och torr lagerplats. Dessutom bör man se till att däcken inte kommer i kontakt med bensin, olja eller fett.
 7. När punkterar ett däck?

  Denna fråga kan tvvärr inte besvaras generellt.
  Vanliga orsaker kan däremot vara:
  A) Körning med för lite lufttryck eller för tung last: detta ökar i längden valkningen, vilket orsakar en termisk överlastning på däcket. Följden av detta är att enskilda däckdelar inte längre klarar belastningen. Detta kan resultera i att körytan plötsligt löses upp eller att däcket punkteras.
  B) Att köra över större hinder (t.ex. högre trottoarkanter): genom denna yttre påverkan kan det uppstå skador på däckets olika delar, som delvis är synliga (i form av bulor och revor) eller osynliga, om däckets inre är skadat. Följden av detta kan som vid  A) vara upplösning av däckets yta eller punktering. Om man kör längre sträckor under högre belastning (hög hastighet, tung last) med något fastklämt i däcket, kan skadan spridas. Möjliga följder: däckets yta löses upp eller däcket punkterar. Sammanfattningsvis kan sägas att ett däck punkteras om däckets hållfasthet och uthållighet förstörs på grund av någon av de ovan nämnda orsakerna.
 8. Var hittar jag information om däckens körsträcka?

  Vi kan tyvärr inte bedöma ett däcks körda sträcka i allmänhet, eftersom denna beror på olika faktorer, t.ex fordonets vikt, väglaget och ditt körbeteende.
 9. Vilken slags information finns det om tillverkaren och om produktionsorten?

  De däck vi erbjuder köper vi direkt från tyska tillverkare. Men eftersom inhemska tillverkare ofta flyttar sin produktion till andra länder för att spara kostnader, kan vi inte garantera att däcken är producerade i Tyskland. Men alla däck genomgår stränga kontroller för at uppfylla de europeiska normerna som förutsätter hög kvalitetsstandard. Däck som säljs inom Europa måste uppfylla dessa normer. Att så är fallet framgår genom "E"- eller "e"-märkningen på däckets sida.