Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

För vilken typ av däck gäller däckmärkningen?

Fordonsklassificering:

C1 = Däck ämnade för fordon i kategori M1 (fordon som används för att bära passagerare) och O1 (släpvagnar vars maxvikt inte överskrider 0,75 ton) och O2 (släpvagnar vars maxvikt överskrider 0,75 ton men inte överskrider 3,5 ton)

C2 = Däck för fordon över 3,5 ton i kategori M2 (fordon med fler än åtta säten utöver förarsätet som används för att bära passagerare och vars maxvikt inte överskrider 5 ton), kategori M3 (fordon med fler än åtta säten utöver förarsätet som används för att bära passagerare och vars maxvikt överskrider 5 ton), kategori N (motordrivna fordon med minst fyra däck som används för att frakta gods), kategori O3 (släpvagnar vars maxvikt överskrider 3,5 ton men inte överskrider 10 ton) samt kategori O4 (släpvagnar vars maxvikt överskrider 10 ton).

C3 = Däck för fordon över 3,5 ton i kategori M1 (fordon som används för att bära passagerare), kategori M2 (fordon som har fler än åtta säten utöver förarsätet, används för att bära passagerare och vars maxvikt inte överskrider 5 ton), kategori M3 (fordon som har fler än åtta säten utöver förarsätet, används för att bära passagerare och vars maxvikt överskrider 5 ton), kategori N2 (fordon som används för att frakta gods och vars maxvikt överskrider 3,5 ton men inte överskrider 12 ton), kategori N3 (fordon som används för att frakta gods och vars maxvikt överskrider 12 ton), kategori O3 (släpvagnar med en maxvikt som överskrider 3,5 ton men inte överskrider 10 ton) samt kategori O4 (släpvagnar vars maxvikt överskrider 10 ton).