Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

Får jag köra ett däck med märkning på samma axel som ett däck som inte har det?

Däcktillverkare garanterar att däck med samma produktnummer som producerats innan 1 juli 2012 håller samma kvalitet som däck med däckmärkning. Märkningen kanske inte placerats direkt på däcket eller medföljer det på något sätt, men informationen i den associerade klassificeringen av däcket enligt kriterierna för EU-däckmärkningen kan alltid hittas på den detaljerade informationssidan på dackonline.se för varje däck.

Lagstiftningen för EU-däckmärkning kommer uppdateras under 2021 med flera nya tillägg för de existerande kriterierna. Märkningsklassificeringen görs på produktnivå, vilket innebär att varje produkt får en egen märkning. Vidare skickas märkningsinformationen alltid antingen på eller tillsammans med beställningskvittot/fakturan.