Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

EU-däckmärkning: Bulleremission

Högtalarsymbolen står för det buller som ett däck producerar när det rullar på vägen. Detta buller mäts i decibel (dB). Bullret ett däck orsakar påverkar den allmänna ljudnivån för fordonet. Det påverkar inte bara körkomforten, utan även ljudnivån i omgivningen. Ju fler svarta vågor som visas i symbolen, desto mer högljutt är däcket.

Bullernivån hos ett däck (från A, B, C) är helt enkelt den bullernivå som däcket når när man kör. EU-däckmärkningen visar bullernivån i decibel. Utöver informationen som tillhandahålls av EU-däckmärkningen bör andra faktorer tas i åtanke när man köper ett däck, såsom däckets livslängd och kvalitet.

Däck som designats för omständigheter med mycket snö har "3 toppar och snö"- eller "Alpin"-symbolen på sidoväggen. Nordiska vinterdäck för användning på isiga underlag har en ny symbol som föreställer en istapp.

Denna klassificering motsvarar EU:s standardgränsvärde enligt Direktiv "2001/43 / EC", som var giltigt fram till 10/2012, uppdaterades 2020 och blir juridiskt gällande från 2021.