Beställningsstatus x
Logga ut

0852500608

Vanliga frågor

 1. EU-däckmärkning: Bulleremission
 2. EU-däckmärkning: rullmotstånd
 3. EU-däckmärkning: Våtgrepp
 4. Vilka kriterier används för EU:s däckmärkning?
 5. Ytterligare möjligheter att betygsätta däck, och kriterier enligt vilka detta kan ske
 1. EU-däckmärkning: Bulleremission

  Högtalarsymbolen står för det buller som ett däck producerar när det rullar på vägen. Detta buller mäts i decibel (dB). Bullret ett däck orsakar påverkar den allmänna ljudnivån för fordonet. Det påverkar inte bara körkomforten, utan även ljudnivån i omgivningen. Ju fler svarta vågor som visas i symbolen, desto mer högljutt är däcket.

  Bullernivån hos ett däck (från A, B, C) är helt enkelt den bullernivå som däcket når när man kör. EU-däckmärkningen visar bullernivån i decibel. Utöver informationen som tillhandahålls av EU-däckmärkningen bör andra faktorer tas i åtanke när man köper ett däck, såsom däckets livslängd och kvalitet.

  Däck som designats för omständigheter med mycket snö har "3 toppar och snö"- eller "Alpin"-symbolen på sidoväggen. Nordiska vinterdäck för användning på isiga underlag har en ny symbol som föreställer en istapp.

  Denna klassificering motsvarar EU:s standardgränsvärde enligt Direktiv "2001/43 / EC", som var giltigt fram till 10/2012, uppdaterades 2020 och blir juridiskt gällande från 2021.

 2. EU-däckmärkning: rullmotstånd

  Bränslepumpsymbolen representerar ett däcks rullmotstånd. Ju lägre det är, desto mindre energi krävs och desto mindre blir bränslekonsumtionen. Därför ger denna indikator konsumenter information om både energieffektiviteten hos och den miljömässiga påverkan som däcket har i form av lägre CO2-utsläpp.

  Bränsleekonomin hos ett däck betygsätts på samma sätt som dess säkerhetsprestanda. Klassificeringen representeras dock i detta fall av ett färgat piktogram som motsvarar det EU-standardiserade piktogrammet för energieffektivitet.

  Betyget utgörs av fem klasser från "A" till "E" i kategoriseringen som uppdaterades 2021. En förbättring med en klass innebär en besparing på uppskattningsvis 0,1 liter bränsle per 100 km och ibland ännu mer.

  Class Car tyre running friction
  (CR) in kg/t
  Light truck tyre running friction
  (CR) in kg/t
  Truck tyre running friction
  (CR) in kg/t
  - A -
  ? 6,5 ? 5,5 ? 4,0
  - B -
  6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
  - C -
  7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
  - D -
  - - 6,1 - 7,0
  - E -
  9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0

  Gränsvärden för klassificering av rullmotstånd

 3. EU-däckmärkning: Våtgrepp

  Den här symbolen anger ett däcks grepp på blöta vägar. Blött grepp är en viktig faktor när det kommer till hur säkert ett däck är. Den påverkan som blött grepp har på vägsäkerheten är enorm eftersom däck med väldigt bra blött grepp avsevärt kortar ned bromssträckan.

  Betyget i däckmärkningen är uppdelat i klasserna "A" till "E". Skillnaden i bromssträcka från en klass till nästa är mellan ett och två fordonslängder (3,0–6,0 m) på blött väglag vid en inledande hastighet på 80 km/h, i snitt 4,5 m.

  Class Car tyre
  index value (G)
  Light trucks tyre
  index value (G)
  Truck tyre
  index value (G)
  - A -
  ? 1,55 - -
  - B -
  1,40 - 1,54 - -
  - C -
  1,25 - 1,39 - -
  - D -
  - - -
  - E -
  1,1 - 1,24 - -
 4. Vilka kriterier används för EU:s däckmärkning?

  EU-däckmärkningen omfattar tre aspekter :

  - Rullmotstånd (Bränsleeffektivitet):
  Bränslepumpsymbolen representerar ett däcks rullmotstånd. Ju lägre det är, desto mindre energi krävs och desto mindre blir bränslekonsumtionen. Därför ger denna indikator konsumenter information om både energieffektiviteten och den miljömässiga påverkan som däcket har i form av lägre CO2-utsläpp.

  Betyget är i klasser från "A" till "E", där A står för det lägsta rullmotståndet och E för det högsta.  - Våtgrepp
  Den här symbolen anger ett däcks grepp på blöta vägar.

  Blött grepp är en viktig faktor när det kommer till hur säkert ett däck är. Den påverkan som blött grepp har på vägsäkerheten är enorm eftersom däck med väldigt bra blött grepp avsevärt kortar ned bromssträckan. Ju kortare bromssträcka, desto bättre klass.

  Graderna för däckmärkningen delas upp i klasserna "A" till "E". Klassificeringen för blött grepp refererar till bromssträckan jämfört med ett referensdäck. Klass A-däck har mycket kortare bromssträcka än klass E-däck, vilket kan rädda liv i en nödsituation.
  -Bulleremission
  Högtalarsymbolen står för det buller som ett däck producerar när det rullar på vägen. Detta buller mäts i decibel (dB). Bullret ett däck orsakar påverkar den allmänna ljudnivån för fordonet. Det påverkar inte bara körkomforten, utan även ljudnivån i omgivningen. Ju fler svarta vågor som visas i symbolen, desto mer högljutt är däcket.

  Bullernivån hos ett däck (från A, B, C) är helt enkelt den bullernivå som däcket når när man kör. EU-däckmärkningen visar bullernivån i decibel. Utöver informationen som tillhandahålls av EU-däckmärkningen bör andra faktorer tas i åtanke när man köper ett däck, såsom däckets livslängd och kvalitet.

  Däck som designats för omständigheter med mycket snö har "3 toppar och snö"- eller "Alpin"-symbolen på sidoväggen. Nordiska vinterdäck för användning på isiga underlag har en ny symbol som föreställer en istapp.

 5. Ytterligare möjligheter att betygsätta däck, och kriterier enligt vilka detta kan ske

  EU-märkningen informerar kunder om tre viktiga kriterier för däcket: rullmotstånd, blött grepp och bullernivå. Men det finns andra viktiga egenskaper som är relevanta för säkerhet och som man bör ta hänsyn till när man väljer nya däck. Dessa inkluderar egenskaper för vattenplaning, väggrepp, livslängd och hållbarhet, styrprecision, miltal, bromsegenskaper på torra och blöta vägar såväl som prestanda på vintern.

  Tillverkare påpekar att EU-däckmärkningen inte bör ses som ett substitut för ytterligare, mer djupgående information som kan erhållas från vetenskapliga källor, som däcktester och tidskrifter. Däckmärkningen kan ibland bara ge en begränsad översikt av ett däcks prestanda, speciellt för vinterdäck, eftersom prestanda på vinterväglag inte anges i märkningen.

  Däcktester som utförs av biltidskrifter förblir en av de viktigaste och mest betydelsefulla informationskällorna om ett däcks prestanda för slutkonsumenter. Detta eftersom de ofta testar upp till elva säkerhetsrelaterade däckegenskaper, jämfört med de tre som anges i däckmärkningen. På www.dacktest.com hittar du en stor internationell och oberoende konsumentplattform för betygsättning av däck. Där har vanliga förare testat sina däck under normala omständigheter och sedan betygsatt dem.